นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานบุญ ณ มัสยิดดารุสลาม (ปากจด) ม.12 บ้านนาทับ

    2017-08-08 13:59:38
    5 สิงหาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมงานบุญ ณ มัสยิดดารุสลาม (ปากจด) ม.12 บ้านนาทับ ต.นาทับ จ.สงขลา โดยมีคณะกรรมการจัดงานให้การต้อนรับ