นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจดูการก่อสร้างถนนแนวรอบด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่

    2017-08-07 09:54:30
    2 ส.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจดูการก่อสร้างถนนแนวรอบด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ตำบลสำนักขาม โดยมีนายสุรกิจ กาญจนะ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำชี้แนวเขตก่อสร้างถนน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างทำการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว