นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจถนนสายยางพารา บ้านท่าหมอไทร พร้อมกับพบปะกับชาวบ้านในชุมชน

    2017-07-31 16:26:08
    29 ก.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจถนนสายยางพารา ที่บ้านท่าหมอไทร พร้อมกับพบปะกับชาวชุมชนบ้านท่าหมอไทร ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ ทั้งนี้เพื่อลงมาเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง อันเนื่องจากราคายางที่กำลังตกในช่วงนี้ โดยขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ในการที่จะช่วยกระตุ้นราคายางให้เพิ่มขึ้น โดยการนำน้ำยางพารามาเป็นส่วนผสมของการทำถนนยางพารา ในโครงการซ่อมผิวถนนจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านแคเหนือ ตำบลแค ถึง บ้านท่าล้อ ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ เป็นถนนกว้าง 8 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร