ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวตามโครงการครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2563 รุ่นที่ 3

    2020-09-15 12:25:30
    วันที่ 14 กันยายน 2563 นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวตามโครงการครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2563 รุ่นที่ 3 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีไกรธนู แกล้วทนงค์ และนายกระจายศักดิ์ ศรีสงค์ สมาชิกสภาจังหวัดเขตพื้นที่อำเภอระโนด ร่วมเป็นเกียรติในโครงการฯ ณ สำนักสงค์สามฐี ตำบลวัดสน อำเภอระโนดจังหวัดสงขลา