กองช่าง อบจ.สงขลา ปรับพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ หน้าสถานีตำรวจภูธร ภาค 9 ต.ฉลุง

    2017-07-27 10:58:41
    26 กรกฎาคม 2560 กองช่าง อบจ.สงขลา ปรับพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ หน้าสถานีตำรวจภูธร ภาค 9 (แห่งใหม่) ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา