กองช่าง อบจ.สงขลา ปรับพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9

    2017-07-27 10:55:14
    26 กรกฎาคม 2560 กองช่าง อบจ.สงขลา ปรับพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ม.1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา