กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เกรดปรับปรุงถนนลูกรังภายในชุมชนบ้านทุ่ง ทม.เมืองสะเดา

    2017-07-27 10:48:47
    26 กรกฎาคม 2560 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เกรดปรับปรุงถนนลูกรังภายในชุมชนบ้านทุ่ง ทม.เมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา