ผอ.กองช่าง ติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหน้าทอง ตำบลปากแตระ

    2017-07-27 10:34:52
    26 กรกฎาคม 2560 นายสุรกิจ กาญจนะ ผู้อำนวยการกองช่าง ติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหน้าทอง ตำบลปากแตระ - บ้านหัวระวะ ตำบลระวะ อำเภอระโนด ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว