ภาพก่อนและหลังการดำเนินงานวางระบบท่อระบายน้ำ บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

    2017-07-26 14:39:23
    25 ก.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามงานการวางระบบท่อระบายน้ำ บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งจุดนี้จะมีน้ำท่วมขังเป็นประจำเมื่อถึงหน้าฝน และครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้สนับสนุนงบประมาณทำการวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ และขยายฟุตบาตใหม่ ซึ่งได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ใหม่บริเวณทางเดินเท้า ไฟฟ้าส่องสว่างโคมไฟเป็นสัญลักษณ์รูปช้าง ทั้งนี้เพื่อพี่น้องประชาชนจะได้มีฟุตบาตที่กว้างขึ้นไว้เดินออกกำลังกาย และสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเตรียมนำเครื่องจักรขุดลอกคูคลองที่มีผักตบที่ขึ้นเต็มปิดกันทางน้ำ จากนั้นได้แวะเยี่ยมชาวบ้าน และสั่งการซ่อมถนนที่ชำรุดจากการที่รถบรรทุกขับผ่านเส้นทางนี้ ซึ่งชาวบ้านร้องเรียนมา ณ ซอย 13 หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา