นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์

    2017-07-26 14:18:59
    24 ก.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์ โดยมีนางนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมในพิธีปิด ณ สนาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา