อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เกรดปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนทับช้างวิทยาคม

    2017-07-26 14:15:56
    25 กรกฎาคม 2560 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เกรดปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา