นายกอบจ.สงขลา ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนและสะพานสายพลพิชัย คลองหวะเชื่อมต่อกับถนนพลพิชัย เขตหญ.

    2017-07-25 16:03:31
    24 ก.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างถนน และสะพาน สายพลพิชัย คลองหวะ เชื่อม ต่อกับถนนพลพิชัย เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีสมาชิกสภา อบจ.สงขลาเขตพื้นที่ รองนายกเทศบาลเมืองคอหงส์ และเจ้าหน้าที่กองช่างจาก อบจ.สงขลา นำลงพื้นที่การก่อสร้าง ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ถนนและสะพานเส้นนี้ จะเป็นเส้นทางที่สามารถใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมือง ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านการจราจรแออัด นอกจากนั้นยังจะสามารถช่วยระบายน้ำให้ไหลลงสู่คลอง ร.1 ได้เร็วขึ้น จะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อีกทางหนึ่ง