นายก อบจ.สงขลา บันทึกเสียงบท อาศิรวาท ถวายพระพรแก่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ พระบรมราชินีนาถ

    2017-07-25 16:00:49
    24 ก.ค.2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา บันทึกเสียงบท อาศิรวาท ถวายพระพรแก่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบันทึกเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา