คณะผู้บริหาร ปลัด ข้าราชการ และประชาชนร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา

    2017-07-25 11:33:37
    22 กรกฎาคม 2560 นายสำรวม รักษาพราหมณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะข้าราชการการ อวยพรวันคล้ายวันเกิด นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ณ บ้านพักเขารูปช้าง โดยมี แขกผู้ใหญ่ หน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน ร่วมงานอย่างคับคั่ง