นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์

    2017-07-25 10:58:13
    20 ก.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์ โดยมีนางกาญจนา วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักกีฬาจาก 77 จังหวัดเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ สนาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา