กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เกรดปรับปรุงถนนลูกรังภายในชุมชนบ้านทุ่ง ทม.เมืองสะเดา

    2017-07-25 10:18:01
    24 กรกฎาคม 2560 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เกรดปรับปรุงถนนลูกรังภายในชุมชนบ้านทุ่ง ทม.เมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา