พิธีเปิดงานโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ประ

    2017-07-21 13:55:39
    วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเทล & รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ประจำปี 2560 โดยมีผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านกาย ทางด้านจิต ประจำโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน