พิธีลงนามความร่วมมือ เรื่องพัฒนาการเรียนการสอน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ กับอปท.สงขลา

    2017-07-20 13:49:55
    20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ เรื่องพัฒนาการเรียนการสอน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลเมืองคลองแหและเทศบาลเมืองควนลัง ณ หอประขุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา