นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับภาค

    2017-07-20 09:59:31
    วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา มอบ นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับภาค ณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา