นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 10

    2017-07-20 09:54:10
    19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ