นายก อบจ.สงขลา ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ ครั้งที่ 3

    2017-07-20 09:16:26
    วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ ครั้งที่ 3 ร่วมกับคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ