กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายบ้านหัววัง - มาบเตย อ.ระโนด จ.สงขลา

    2017-07-19 09:53:41