พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

    2017-07-18 11:30:01
    18 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งจังหวัดสงขลา ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาจัดขึ้น โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี