นายก อบจ.สงขลา ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 6

    2017-07-17 16:04:49
    วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์  บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมคลองข่อย ชั้น 3 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย