ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เข้าพบนายกอบจ.สงขลา

    2017-07-17 14:37:32
    15 ก.ค.2560 ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่เข้าพบ นายนิพนธ์ บุญญมณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่บ้านพักเขารูปช้าง เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สนับสนุนการสร้างถนนทางขึ้นหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาที่ตำบลเขารูปช้าง พร้อมทั้งปรึกษาในเรื่องของการยกร่างการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ในเรื่องของการให้การศึกษาทางด้านดาราศาสตร์ ณ บ้านพัก ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา