นายก อบจ.สงขลา ร่วมทำบุญในโอกาสที่นายก อบต.สะกอม เดินทางแสวงบุญไปประกอบ พิธีทางศาสนกิจพิธีฮัจย์

    2017-07-17 14:33:56
    14 ก.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เดินทางมาร่วมทำบุญในโอกาสที่นายก อบต.สะกอม เดินทางแสวงบุญไปประกอบ พิธีทางศาสนกิจพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย ณ บ้านเลขที่ 65 หมู่ 8 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา