นายก อบจ.สงขลา ติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ

    2017-07-17 14:29:53
    13 ก.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่ติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ซึ่งงขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเคลียพื้นที่ ติดตั้งราวบันได ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆภายในอาคาร รวมถึงสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ โดยได้เดินสำรวจดูทุกชั้น ทั้งภายใน และนอกอาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ