นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจดูการปรับปรุง วอล์คเวย์ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติป่าโกงกาง

    2017-07-17 14:26:49
    13 ก.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจดูการปรับปรุง วอล์คเวย์ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติป่าโกงกาง ภายในสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พร้อมกับสั่งปรับภูมิทัศน์ทั่วไปในบริเวณแนว วอล์คเวย์ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติป่าโกงกาง เพื่อเตรียมเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติป่าโกงกางต่อไป