นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

    2017-07-17 09:54:20
    13 ก.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ห้องวิเชียรคีรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะในเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฏหมาย และได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นข้อขัดแย้งของท้องถิ่นกับหน่วยตรวจสอบ ในเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉิน และอีกประเด็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ซึ่งจังหวัดเชียงรายจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมาขอศึกษาดูงานของสนามกีฬาติณสูลานนท์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา