ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

    2017-07-17 09:43:27
    13 ก.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ณ ชั้น 4 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปลัด อบจ.สงขลา และผู้อำนวยการกองในสังกัด อบจ.สงขลาเข้าร่วมในวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา