นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษเข้าพบนายก อบจ.สงขลา

    2017-07-17 09:38:48
    13 ก.ค.60 (09.00 น.) นางกมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม Miss Felita Ginez และนางสาวดุษณีย์ วณิชชานนท์ ซึ่งได้นำนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ The 3rd National OBEC English Debate Competition under the Project of RisingAwareness of the ASEAN Community for Educational Institutions ระดับประเทศ เข้าพบ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นผลจาก อบจ.สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมด้านภาษาให้กับโรงเรียน พร้อมด้วย สจ.อบจ ในเขตพื้นที่ และเด็กหญิงกาญจนชาติ ชโลธรทักษิณ เด็กหญิงสุกุลกาญจน์ ชโลธรทักษิณ เด็กหญิงวรัญญา แซ่หลี นางสาวพลอยนิล บุญใหญ่ ณ ห้องมิ่งเมือง อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา