รองนายก อบจ.สงขลา มอบนกเขาชวา จำนวน 100 ตัว ให้กับสวนสัตว์สงขลาในนามของ อบจ.สงขลา

    2017-07-17 09:33:33
    13 ก.ค.60 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เจ้าของ S.P.K. ฟาร์ม ได้มอบนกเขาชวา จำนวน 100 ตัว ให้กับสวนสัตว์สงขลา โดยมอบในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการเลี้ยงนกเขาชวา