นายก อบจ.สงขลา ติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวถนนสายนวมินทร์ - ถนนติณสูลานนท์

    2017-07-17 09:31:18
    12 ก.ค.60 นิพนธ์ บุญญามณี นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สั่งการให้ติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวถนน สายนวมินทร์ จรดกับถนนติณสูลานนท์ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างลาดยางปูพื้นแอสฟัลติกส์ ซึ่งถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อความสะดวก ในการสัญจรไปมา