ผชช.วิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้แทน นายก อบจ.สงขลา ร่วมพบปะ อสม. อ.จะนะ จำนวน 300 คน

    2017-07-11 16:50:06
    11 ก.ค. 60 เวลา 10.00 น. ผชช.วิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้แทน นายก อบจ.สงขลา ร่วมพบปะ อสม. อ.จะนะ จำนวน 300 คน ที่ โรงไฟฟ้าจะนะ