นายก อบจ.สงขลา ประชุมรับทราบปัญหาการทำงานของสมาชิกสภา อบจ.สงขลา ในแต่ละพื้นที่

    2017-07-11 16:49:23
    11 ก.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมร่วมกับ นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทั้ง 36 เขตในจังหวัดสงขลา เพื่อรับทราบปัญหาการทำงานของสมาชิกสภา อบจ.สงขลา ในแต่ละพื้นที่ และความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละเขต ณ ห้องฟลอร่า 1 โรงแรมฟลอร่า เมย์แอนด์รีสอร์ท ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา