นายก อบจ.สงขลา ได้รับหนังสือเชิญร่วมเป็นเกียรติในโอกาสที่จะทำพิธีทางศาสนาอิสลาม

    2017-07-11 16:49:13
    10 ก.ค. 60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับหนังสือเชิญร่วมเป็นเกียรติ จากนายเมต ติเอียดย่อ นายก อบต.สะกอม ในโอกาสที่จะทำพิธีทางศาสนาอิสลาม เพื่อขอพรให้การเดินทาง ไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักศาสนาอิสลาม