นายก อบจ.สงขลา ติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างถนน และสะพาน พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง สายพลพิชัย คลองหวะ

    2017-07-11 16:48:54
    9 ก.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ.สงขลา ในเขตพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างถนน และสะพาน พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง สายพลพิชัย คลองหวะ เชื่อม ต่อกับเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นทางเลี่ยงเมือง และรองรับปริมาณรถที่นับวันจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น