นายก อบจ.สงขลา ร่วมงาน รื่นรสรมณีย์ หอมเพลงกวี ณ หอศิลป์สงขลา

    2017-07-11 16:48:25
    8 ก.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมงาน รื่นรสรมณีย์ หอมเพลงกวี ที่สงขลา ณ หอศิลป์สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีศิลปินแห่งชาติ นำโดยอาจารย์เนารัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง และควน ทวนยก เข้าร่วมในงานรื่นรมณีย์ หอมเพลงกวี ที่จังหวัดสงขลา