นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะของท่านศิลปินแห่งชาติ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ อ.สถาพร ศรีสัจจัง

    2017-07-11 16:48:09
    8 ก.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะของท่านศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง และคณะท่านอธิบดีศาล และท่านหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีฯ ทั้งได้พาคณะนำชมเมืองสงขลา