นายก อบจ.สงขลา สำรวจพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ศาลเจ้าพ่อกวนอู

    2017-07-11 16:47:59
    8 ก.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำรวจพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ศาลเจ้าพ่อกวนอู ถนนนางงาม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้อีก 2 ล้านบาท หลังจากที่ได้สนับสนุนงบประมาณ 5 ล้านบาทในการก่อสร้างบูรณะอาคารศาลเจ้าพ่อกวนอูแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการส่งเสริม และเป็นการทำนุบำรุงโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดสงขลา