นายก อบจ.สงขลา ติดตามความคืบหน้าหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

    2017-07-11 10:43:27
    9 ก.ค.60 เวลา 10.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับนายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ นายจรัญ การุณยวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายงบประมาณ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาแวะเยี่ยมเยือนที่บ้านพัก พร้อมกับติดตามความคืบหน้าหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ณ ตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ได้ขึ้นไปเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้า หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลาโดยมีนายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ฯ และดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ และนำชมสถานที่ภายในและภายนอกหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งทางสถาบันฯ ได้เจรจาเบื้องต้นที่จะทำข้อตกลงกับ อบจ. สงขลา(MOU) ในการบริหารจัดการ หอดูดาวแห่งนี้ด้วยกัน ซึ่งหอดูดาวแลท้องฟ้าจำลองแห่งนี้ ได้ประสานงบฯ มาก่อสร้างตั้งแต่สมัยเป็น สส. และคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ