นายกอบจ.สงขลา บันทึกเทปโทรทัศน์ กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

    2017-07-07 15:01:48
    7 ก.ค.60 (09.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา บันทึกเทปโทรทัศน์ กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีโทรทัศน์ NBT สงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา