นายกอบจ.สงขลา นำคณะผู้ศึกษาออกแบบและหัวหน้าฝ่ายกองผังเมืองเข้าพบท่านบัญญัติ จันทน์เสนะ

    2017-07-07 09:53:09
    6 ก.ค. 60 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้ศึกษาออกแบบและหัวหน้าฝ่ายกองผังเมืองเข้าพบท่านบัญญัติ จันทน์เสนะ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการปรับปรุงบ้านศรัทธา ที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ยกให้เป็นทรัพย์สินของ อบจ.สงขลา ณ อาคารรัฐสภา