นายกอบจ.สงขลา ประธานพิธีเปิดการอบรมสัมมนาและบรรยายหลักสูตรปัญหาการบังคับใช้กฏในอำนาจหน้าที่ของ อปท.

    2017-07-07 09:50:30
    6 ก.ค.60 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาและบรรยายหลักสูตร ปัญหาการบังคับใช้กฏในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น และกฎหมายท้องถิ่นภายใต้บริบทของ รธน. 2560 ณ โรงแรม เซ็นทรา ศูนย์ราชการ กทม.