ผชช.วิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ร่วมงานและเป็นประธานพิธีหล่อเทียนพรรษา ถวายวัด 9 วัด

    2017-07-07 09:36:03
    6 ก.ค. 60 เวลา 18.00 น. ผชช.วิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้แทนนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมงานและเป็นประธานพิธีหล่อเทียนพรรษา ถวายวัด 9 วัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเต่า ณ วัดบางโหนด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา