รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานหล่อเทียนพรรษาวัดนาสีทอง อ.รัตภูมิ

    2017-07-06 09:52:18
    5 ก.ค.60 เวลา 16.00 น.นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานหล่อเทียนพรรษาวัดนาสีทอง อ.รัตภูมิ