ผชช.วิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ร่วมพบปะพูดคุยกับ อสม. ตำบลนาทับ ตำบลแค อำเภอจะนะ

    2017-07-05 10:50:15
    วันนี้ 5 ก.ค. 60 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา มอบ ผชช.วิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ร่วมพบปะพูดคุยกับ อสม. ตำบลนาทับ ตำบลแค อำเภอจะนะ จำนวน 189 คน ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าจะนะ