นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานฯ

    2017-07-03 16:18:31
    3 ก.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา