นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์

    2017-07-03 09:28:04
    30 มิ.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ โดยมี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีปิด ร่วมด้วยผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา พร้อมกันนี้ได้มีพิธีส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ให้กับจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปคือ จังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย อาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย มารับธงกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ ซึ่งจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ มีจำนวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 15,971 คน ชนิดกีฬา 45 ชนิดกีฬาและชิงเหรียญทองทั้งสิ้น 694 เหรียญ โดย 3 อันดับแรก อันดับหนึ่ง กรุงเทพมหานคร ได้ 92 เหรียญทอง สงขลาอันดับสองได้ 76 เหรียญทอง และชลบุรีอันดับสามได้ 55 เหรียญทอง ขอบคุณภาพสวยๆจาก colors mind photography