นายกอบจ.สงขลา เยี่ยมชม และให้กำลังใจนักกีฬาการแข่งขันฮอกกี้

    2017-06-29 10:39:11
    28 มิ.ย.60 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา เยี่ยมชม และให้กำลังใจนักกีฬาการแข่งขันฮอกกี้ ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์